Lamantinas - logo
offise

2017 m.

Finansinė atskaitomybė 2017 06 30
Finansinė atskaitomybė 2017 03 31
Finansinė atskaitomybė 2017 09 30

2016 m.

Finansinė atskaitomybė 2016 06 30
Finansinė atskaitomybė 2016 12 31
Audito išvada 2016
Mokumo ir finansinės padėties ataskaita už metus pasibaigusius 2016m. gruodžio 31 d.

2015 m.

Finansinė atskaitomybė 2015 03 31
Aiškinamasis raštas 2015 03 31.
Finansinė atskaitomybė 2015 06 30
Aiškinamasis raštas 2015 06 30
Finansinė atskaitomybė 2015 09 30
Aiškinamasis raštas 2015 09 30
Finansinė atskaitomybė 2015 12 31
Aiškinamasis raštas 2015 12 31.
Audito išvada 2015

2014 m.

Finansinė atskaitomybė 2014 03 31
Aiškinamasis raštas 2014 03 31.
Finansinė atskaitomybė 2014 06 30
Aiškinamasis raštas 2014 06 30.
Finansinė atskaitomybė 2014 09 30
Aiškinamasis raštas 2014 09 30.
Finansinė atskaitomybė 2014 12 31
Aiškinamasis raštas 2014 12 31.
Audito išvada 2014

2013 m.

Finansinė atskaitomybė 2013 03 31
Aiškinamasis raštas 2013 03 31.
Finansinė atskaitomybė 2013 06 30
Aiškinamasis raštas 2013 06 30.
Finansinė atskaitomybė 2013 09 30
Aiškinamasis raštas 2013 09 30.
Finansinė atskaitomybė 2013 12 31
Aiškinamasis raštas 2013 12 31.
Audito išvada 2013

2012 m.

Finansinė atskaitomybė 2012 03 31
Aiškinamasis raštas 2012 03 31.
Finansinė atskaitomybė 2012 06 30
Aiškinamasis raštas 2012 06 30.
Finansinė atskaitomybė 2012 09 30
Aiškinamasis raštas 2012 09 30.
Finansinė atskaitomybė 2012 12 31
Aiškinamasis raštas 2012 12 31.
Audito išvada 2012

2011 m.

Finansinė atskaitomybė 2011 03 31
Aiškinamasis raštas 2011 03 31.
Finansinė atskaitomybė 2011 06 30
Aiškinamasis raštas 2011 06 30.
Finansinė atskaitomybė 2011 09 30
Aiškinamasis raštas 2011 09 30.
Finansinė atskaitomybė 2011 12 31
Aiškinamasis raštas 2011 12 31.
Audito išvada 2011

2010 m.

Finansinė atskaitomybė 2010 03 31
Aiškinamasis raštas 2010 03 31.
Finansinė atskaitomybė 2010 06 30
Aiškinamasis raštas 2010 06 30.
Finansinė atskaitomybė 2010 09 30
Aiškinamasis raštas 2010 09 30.
Finansinė atskaitomybė 2010 12 31
Aiškinamasis raštas 2010 12 31.
Audito išvada 2010.

2009 m.

Finansinė atskaitomybė 2009 03 31.
Aiškinamasis raštas 2009 03 31.
Finansinė atskaitomybė 2009 06 30.
Aiškinamasis raštas 2009 06 30.
Finansinė atskaitomybė 2009 09 30.
Aiškinamasis raštas 2009 09 30.
Finansinė atskaitomybė 2009 12 31.
Aiškinamasis raštas 2009 12 31.

2008 m.

Finansinė atskaitomybė 2008 03 31.
Aiškinamasis raštas 2008 03 31.
Finansinė atskaitomybė 2008 06 30.
Aiškinamasis raštas 2008 06 30.
Finansinė atskaitomybė 2008 09 30.
Aiškinamasis raštas 2008 09 30.
Finansinė atskaitomybė 2008 12 31.
Aiškinamasis raštas 2008 12 31.

2007 m.

Finansinė atskaitomybė 2007 06 30.
Aiškinamasis raštas 2007 06 30.
Finansinė atskaitomybė 2007 12 31.
Aiškinamasis raštas 2007 12 31.

2006 m.

Finansinė atskaitomybė 2006 06 30.
Aiškinamasis raštas 2006 06 30.
Aiškinamasis raštas 2006 12 31.
Finansinė atskaitomybė 2006 12 31.