Lamantinas - logo
offise

Valdyba

  • Danguolė Bradauskienė: valdybos pirmininkė, generalinė direktorė
  • Daiva Radzevičienė: valdybos narė, Pirmoji generalinės direktorės pavaduotoja vyr. finansininkė
  • Žana Kraučenkienė: valdybos narė, vyriausias aktuaras