Lamantinas - logo
offise

Draudžiamųjų įvykių pranešimo ir išmokų mokėjimo tvarka

Draudiminis įvykis yra teisės aktuose numatyta tvarka ir atvejais draudimo liudijime (polise) – garantijoje nurodytų importo- eksporto muitų ir mokesčių nesumokėjimas.

Apie draudiminį įvykį draudiką (UAB DK “LAMANTINAS”) informuoja LR muitinės įstaigos.

Draudimo išmoka sumokama muitinės įstaigai per laikotarpį, nustatytą sutartyje su LR Muitinės departamentu.

Draudimo išmokos dydį nurodo muitinė pateiktoje pretenzijoje, pridedant dokumentus, įrodančius Draudėjui priskaičiuotų muitų ir kitų mokesčių sumą. Draudimo išmokos dydis negali būti didesnis už draudimo liudijime (polise) – garantijoje nurodytą draudimo sumą.

Draudėjui dalinai įvykdžius savo įsipareigojimus (sumokėjus muitinei dalį muitų ir mokesčių), draudimo išmokos suma mažinama Draudėjo sumokėta suma.

UAB DK “LAMANTINAS”, išmokėjus muitinei draudimo išmoką, tos sumos ribose pereina reikalavimo teisė, kurią turėjo muitinė pagal galiojančius įstatymus, į Draudėją.